top of page

Computer Vision için Görüntü Etiketleme

Güncelleme tarihi: 26 Tem

Görüntü etiketleme, bilgisayarla görme modellerinin geliştirilmesinde çok önemli bir adımdır. Görüntü etiketleme, görüntülerin computer vision algoritmaları tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlamak için bir görüntüye ilgili bilgilerin eklenmesidir. Etiketleme arasında sınırlayıcı kutular ve hatta görüntüdeki farklı nesnelerin ayrıntılı segmentasyonları yer alabilir.


Görüntüye etiket eklemenin çeşitli yolları vardır, en yaygın yöntem ise insan tarafından manuel yapılan etiketlemedir. Etiket eklemeye yardımcı olmak için makine öğrenimi algoritmalarını kullanan yarı otomatik araçlar için computer vision modellerini kullanan tam otomatik araçlarda vadır.


Manuel etiketleme


Görüntü açıklamasının en geleneksel yöntemidir. İnsanlar, nesnelerin etrafına sınırlayıcı kutular çizerek ve bunlara etiketler uygulayarak görüntüleri manuel olarak etiketleyebilir. Bu yöntem en doğru ve güvenilir yöntem olarak kabul edilir ancak zaman alıcı ve maliyetli olabilir.


Yarı otomatik görüntü etiketleme


Etiketleme konusunda yardımcı olmak için makine öğrenimi algoritmalarını kullanır. Bu araçlar, etiketler ve sınırlayıcı kutular için öneriler sunarak açıklama sürecini hızlandırabilir. Etiketlenen veriler daha sonra insanlar tarafından gözden geçirilip düzeltilebilir. Bu yöntem manuel etiketlemeden daha hızlı ve daha verimlidir, fakat doğruluğu sağlamak için yine de insan gözetimi gerektirir.


Tam otomatik görüntü etiketleme

Ek etiketler oluşturmak için bilgisayarla görme modellerini kullanır. Bu modeller, etiketli görüntülerden oluşan büyük bir veri kümesi üzerinde eğitilir ve yeni görüntüler için otomatik olarak etiketler ve sınırlayıcı kutular oluşturabilir. Bu yöntem manuel etiketlemeden daha hızlı ve daha verimli olsa da, o kadar doğru olmayabilir ve modelleri eğitmek için büyük miktarda etiketli veri gerektirir.


Görüntü etiketlemenin önemli bir yönü de etiketlerin kalitesidir. Kötü etiketlenmiş görüntüler bilgisayarla görme modellerinin düşük performans göstermesine neden olabilir, bu nedenle etiketlerin doğru ve tutarlı olmasını sağlamak önemlidir. Aynı görüntünün birden fazla kişi tarafından etiketlenmesi ve sonuçların karşılaştırılması gibi kalite kontrol önlemleri kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca, bir veri kümesi genelinde etiketlerin tutarlılığını sağlamak için önceden tanımlanmış bir ontoloji veya önceden tanımlanmış etiketler kümesi kullanmak iyi bir uygulamadır.


Görüntü etiketleme sürecinin ölçeklenebilirliği


Bilgisayarla görme modellerini eğitmek için mevcut veri miktarı artmaya devam ettikçe, büyük miktarda veriyi verimli bir şekilde etiketleyebilmek giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu, aktif öğrenme ve aynı anda birden fazla görüntüyü işleme yeteneği gibi daha hızlı etiketleme yapılmasına olanak tanıyan araç ve tekniklerin kullanılmasıyla başarılabilir. Ek olarak, dağıtılmış etiketleme veya bir ekip ile etiketleme de etiketleme sürecinin ölçeklendirilmesine yardımcı olur.


Sonuç olarak, görüntü etiketleme bilgisayarla görme modellerinin geliştirilmesinde önemli bir adımdır. Bir görüntüye ilgili bilgileri sağlayarak görüntü etiketleme, computer vision algoritmalarının görüntüyü daha iyi anlamasını ve görüntü hakkında tahminler yapmasını sağlar. Ek etiketlerin kalitesi, ölçeklenebilirlik ve kalite kontrol önlemlerinin uygulanması, etiketli verilerin bilgisayarla görme modellerini eğitmek için doğru ve yararlı olmasını sağlamak için önemli hususlardır. Yapay zeka ve computer vision modellerine yönelik artan taleple birlikte, görüntü etiketleme alanı muhtemelen gelişmeye ve iyileşmeye devam edecek ve büyük veri kümelerini etiketlemeyi daha kolay ve daha verimli hale getirecektir.


70 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page