top of page

Bilgisayarlı Görü Teknolojilerinin Gizemlerini Aydınlatıyoruz

Halka açık alanda bilgisayarlı görü ile nesne tanıma uygulaması

Makinelerin çevrelerini insanlarla aynı anlayışla görebildiği ve yorumlayabildiği bir dünya hayal edin. Bilgisayarları görsel verileri deşifre etme ve anlamlandırma yeteneğiyle donatan yapay zekanın bir alt alanı olan bilgisayarlı görünün (Computer Vision) gelişen dünyasına hoş geldiniz. Yüzleri tanımaktan otonom araçlara yön vermeye kadar bilgisayarlı görü, makinelerin çevreleriyle etkileşim kurma biçiminde devrim yaratıyor. Dijital görüntü ve videoların girdi olarak kullanıldığı ve karmaşık derin öğrenme (Deep Learning) modellerinin dümende olduğu bu teknoloji, bizi makinelerin esrarengiz bir görsel anlayış sergilediği bir geleceğe yaklaştırıyor.


Bilgisayarlı görünün inceliklerine yapacağınız yolculuk, tıbbi görüntülemede gereken hassasiyetten perakende analitiğine güç veren örüntü tanımaya kadar çeşitli sektörlerdeki güçlü uygulamalarını ortaya çıkaracak. Evrişimsel sinir ağlarının (CNN - Convolutional Neural Networks) özellik çıkarma ve nesne algılamanın temelini nasıl oluşturduğunu anlamakla kalmayacak, aynı zamanda ön işleme ve son işlemenin sınıflandırmada doğruluğu nasıl artırdığını da öğreneceksiniz. IBM ve Google gibi şirketler inovasyonu desteklemek için bu teknolojiden yararlanırken, sektörün iş değerinin 2030 yılına kadar 41 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Daha fazla araştırdıkça, makinelere sonsuz karmaşıklıktaki görsel dünyayı yorumlamayı öğretmenin zorlukları ve makine öğrenimindeki ilerlemelerin bu alanı nasıl ileriye taşıdığı hakkında fikir sahibi olacaksınız.


Bilgisayarlı Görüyü Anlamak


Bilgisayarlı görüyü anlama arayışınızda, bunun yalnızca insan görüşünün bir yansıması olmadığını, daha çok veri, algoritma ve makine öğreniminin (Machine Learning) karmaşık bir etkileşimi olduğunu anlamak çok önemlidir. Burada, bilgisayarlı görüyü teknolojide dönüştürücü bir güç yapan temel unsurların bir dökümünü bulabilirsiniz:


 • Veri Yorumlama: Bilgisayarlı görü, özünde bilgisayarların görsel verileri yorumlamasını ve anlamasını sağlar. Süreç, aslında piksel dizileri olan dijital görüntüler ya da videolarla başlar. Renk ve yoğunluğu gösteren sayısal değerler her bir pikseli temsil eder. Bilgisayarlı görü algoritmaları daha sonra desenleri, biçimleri ve dokuları saptamak için bu pikselleri eleyerek makinenin görsel veriler içindeki nesneleri tanımlamasına ve sınıflandırmasına olanak tanır. Beyninizin görsel bilgileri işlemesine benzer olarak, bu, makineler için sofistike bilgisayarlı görü algoritmaları kullanan veri odaklı bir çabadır.

 • Derin Öğrenme ve CNN'ler: Derin öğrenmenin ortaya çıkışı bilgisayarlı görü için ezber bozan bir gelişme olmuştur. Evrişimsel sinir ağları (CNN'ler), derin sinir ağlarının bir sınıfıdır ve özellikle görsel imgeleri analiz etmek için çok uygundurlar. CNN'ler, insan beyninin görsel bilgileri nasıl işlediğini taklit ederek, özellikleri ve kalıpları tanımlamak için birden fazla işlem katmanı kullanırlar. Bu özellik çıkarma yöntemi görüntü sınıflandırma, nesne algılama ve yüz tanıma görevleri için çok önemlidir. Bilgisayarlı görü sistemleri artık derin öğrenmeyi kullanarak zaman içinde doğruluklarını arttırmayı öğrenebilmektedirler ve bu da onları karmaşık görsel görevleri yerine getirmede daha becerikli kılar.

 • Gerçek Dünya Etkileri: Bilgisayarlı görünün etkileri çok geniş ve çeşitlidir. Otomotiv endüstrisinde, yollarda kusursuz bir biçimde ilerleyebilen sürücüsüz araçların geliştirilmesinde temel dayanak noktasıdır. Sağlık sektöründe, tıbbi görüntü analizine yardımcı olarak hastalıkların her zamankinden daha doğru bir biçimde saptanmasına yardımcı olur. Perakende, müşteri davranışı ve envanter yönetiminde örüntü tanımadan yararlanmaktadır. Bu uygulamalar, teknolojinin görsel bilgileri insan yeteneklerini çok aşan bir hız ve ölçekte işleme yeteneğinin altını çiziyor ve 2030 yılına kadar 58 milyar ABD dolarına ulaşması beklenen bir pazara katkıda bulunuyor.


Etkileyici yeteneklerine rağmen, bilgisayarlı görünün kendine özgü sıkıntıları da yok değildir. Bu teknoloji, veri sınırlamaları, öğrenme oranlarının karmaşıklığı ve büyük miktarda görsel veriyi işlemek için gereken önemli donanım gereksinimleriyle mücadele etmek zorundadır. Dahası, görünür dünyanın doğasında var olan karmaşıklık, en gelişmiş bilgisayarlı görü sistemleri için bile süregelen engeller oluşturmaktadır.


Ön işleme, son işleme, örüntü tanıma ve sınıflandırma gibi terminoloji ve kavramlara aşina olarak, kendinizi bilgisayarlı görünün geleceğini anlamak ve onunla etkileşim kurmak için gerekli bilgilerle donandırmış olursunuz. Bu etkileyici alan hakkında bilgi edinmeyi sürdürürken, bunun son 60 yılda geliştirilmiş bilim, mühendislik ve sanatın bir karışımı olduğunu ve bizi makinelerin dünyayı şaşırtıcı bir netlikle görebileceği ve yorumlayabileceği bir geleceğin eşiğine getirdiğini unutmayın.


Bilgisayarlı Görü Nasıl Çalışır?


Bilgisayarlı görünün mekaniğine dalarak, makinelere görme yeteneğini nasıl kazandırdığını, görsel dünyayı insan algısını andıran bir biçimde yorumlamalarını ve etkileşime girmelerini nasıl sağladığını ortaya çıkarıyoruz. Bu karmaşık süreç, birkaç temel adımı içermektedir:


 1. Veri Toplama ve Ön İşleme: Bilgisayarlı görü sistemleri öncelikle kameralar ya da sensörler aracılığıyla görsel verileri yakalar ve daha sonra bu veriler görüntü kalitesini arttırmak için ön işlemden geçirilirler. Söz konusu işlem parlaklığın ve kontrastın ayarlanmasını, gürültünün azaltılmasını ya da görüntünün standart bir formata normalleştirilmesini içerebilir. Ön işleme kritik bir adımdır, çünkü girdi verilerinin analiz için mümkün olan en iyi durumda olmasını sağlar ve bu süreç sonraki işlemlerin doğruluğu için gereklidir.

 2. Özellik Çıkarma: Veriler hazırlandıktan sonra süreç özellik çıkarma ile ilerler. Bu aşamada evrişimsel sinir ağları (CNN'ler) devreye girerek ayırt edici özellikleri belirlemek için önceden işlenmiş görüntüleri analiz ederler. İster bir yüzün dış hatları, ister bir arabanın yapısı ya da bir kumaşın dokusu olsun, CNN'ler bu görsel ipuçlarını katman katman inceler. Bu özellik çıkarma işlemi, nesne algılama ve görüntü sınıflandırma görevleri için çok önemlidir.

 3. Örüntü Tanıma ve Makine Öğrenimi: Bilgisayarlı görünün özünde örüntüleri tanıma yeteneği yatar. Sistem, algoritmalar kullanarak birçok görüntüden öğrenir, nesneler ve senaryolar arasında ayrım yapma yeteneğini geliştirir. Makine öğrenimi, özellikle de derin öğrenme, bilgisayarlı görü sistemlerinin zaman içinde gelişmesine ve görsel verileri yorumlamada daha becerikli olmasına olanak tanıdığı için özellikle bu noktada öne çıkmaktadır.

 4. Sınıflandırma ve Son İşlem: Son adım, saptanan nesnelerin sınıflandırılmasını ve sonuçları iyileştirmek için potansiyel olarak işlem sonrası tekniklerin uygulanmasını içerir. Sınıflandırma, bir nesneye "kedi", "araba" ya da "ağaç" gibi özelliklerine göre bir etiket atamaktır. Son işlem, nesne saptamada gereksiz sınırlayıcı kutuları ortadan kaldırmak için maksimum olmayan bastırma gibi görevleri içerebilir ve çıktının mümkün olduğunca doğru ve güvenilir olmasını sağlar.


Bu sofistike teknikler sayesinde, bilgisayarlı görüde nesne algılama ve sınıflandırma doğruluğu son yıllarda %99'a kadar yükselmiştir. Bu dikkate değer doğruluk, bu alanda devrim yaratan yapay zeka ve sinir ağlarındaki ilerlemelerin bir kanıtıdır.


Kaydedilen etkileyici adımlara rağmen, bilgisayarlı görü sistemleri hatasız değildir. Bu sistemler, insan görüşünün karmaşıklığı ve bu süreçleri makinelerde taklit etme gibi göz korkutucu bir görevle boğuşmak zorundalar. Bilgisayarlı görü, fotoğraflardaki nesneleri tanımaktan video hareketlerini analiz etmeye kadar, her biri zorlukları ve metodolojileri olan çeşitli işlevleri kapsar.


Dijital arenada gezinmeyi sürdürürken, bilgisayarlı görünün yalnızca teknolojik bir mucize olmadığını; makinelerin algılayabileceği ve başarabileceği şeylerin sınırlarını zorlayan, süregelen bir yenilik yolculuğu olduğunu unutmayın.


Bilgisayarlı Görünün Gerçek Dünya Uygulamaları


Bilgisayarlı görü terminolojisini kavrayışınız derinleştikçe, gerçek dünyadaki uygulamalarının genişliğini takdir edeceksiniz. İşte bilgisayarlı görünün endüstrileri dönüştürme yollarından bazıları:


Üretim: Bilgisayarlı görü sistemleri, fabrikaların temelinde her şeyin sorunsuz işlemesini sağlayan dikkatli gözler gibidir. Bu sistemler aşağıdaki konularda büyük rol oynarlar:


 • Yüksek kalite standartlarını korumak için ürün denetimi ve kusur tespiti.

 • Verimli üretim akışı için döngü sürelerinin izlenmesi.

 • Çalışanları korumak için güvenlik kurallarının uygulanması.

 • Donanım arızalarını önlemek için kestirimci bakım uygulanması.


Bu uygulamalar yalnızca üretkenliği arttırmakla kalmaz, aynı zamanda atık ve giderleri de önemli ölçüde azaltırken makinelerin kullanım ömrünü uzatır ve çevresel riskleri azaltırlar. (MindTitan) (Dataguess)


Perakende Devrimi: Bilgisayarlı görü sayesinde alışveriş deneyimi yüksek teknolojiyle yenileniyor. Bu teknolojinin yardımıyla perakendecilik yeniden biçimleniyor:


 • Sorunsuz bir alışveriş deneyimi için self-checkout sistemlerini geliştirmek ve kasiyersiz mağazalar oluşturmak.

 • Otomatik stok yönetimi için gerçek zamanlı envanter güncellemeleri sağlamak.

 • Raf düzenlemesini optimize etmek ve stok tutarsızlıklarını saptamak.

 • Depo otomasyonuna, senkronizasyona ve dinamik programlamaya katkıda bulunmak.

 • Daha etkili bir lojistik için malzeme ve ürün akışını gerçek zamanlı olarak izlemek. (V7 Labs)


Gözetim ve Güvenlik: Güvenlik çok önemli bir olgudur ve bilgisayarlı görü bu alanda uyanık bir koruyucudur.


 • Video akışlarını gerçek zamanlı olarak analiz ederek potansiyel tehlikelere karşı hızlı bir biçimde uyarı verir.

 • Yanlış alarmları %90'a varan oranda azaltarak kaynakların gerçek tehditlere yönlendirilmesini sağlar.

 • COVID-19 salgını sırasında kalabalık davranışlarını izleyerek ve güvenlik protokollerine uyulmasını sağlayarak çok önemli bir rol oynamıştır.


Ulaşım ve otonom araçlar: Bilgisayarlı görü, otomobillerde yardımcı pilot görevi görerek güvenli bir yolculuk sağlar. Bu sistemler aşağıdaki konularda bizlere destek olur:


 • Otonom sürüş, yol işaretlerini yorumlar ve engellerden kaçınmayı sağlar.

 • Kazaları önlemek için sürücünün dikkat dağınıklığını, uyuşukluğunu ya da yorgunluğunu saptar.

 • Çatlakların ya da korozyonun saptanması gibi bakım gereksinimleri için yol altyapısının taranması.

 • Çevre görüş kameraları ve park yardımı gibi araç güvenlik özelliklerinin geliştirilmesi.


Eğlence ve sosyal medya: Bilgisayarlı görünün etkisi, eğlence ve sosyal medyaya kadar uzanmaktadır:


 • Kullanıcıları cezbeden arttırılmış gerçeklik filtreleri.

 • Öykü anlatımını geliştiren video düzenleme ve özel efektler.

 • Kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi için sanal elbise denemeleri.

 • Oyuncuları dijital bir dünyanın içine çeken interaktif oyunlar.

 • Görme engelliler ya da körler için içerik denetimi ve gelişmiş erişilebilirlik özellikleri.


Sağlık Hizmetleri: Bilgisayarlı görü algoritmalarının sağladığı doğruluk, sağlık sektörü çalışanları için çığır açıcı nitelikte:


 • Tıbbi taramalardan tümörlerin, kırıkların ve zatürre gibi hastalıkların tanımlanması.

 • Daha erken müdahaleler ve daha iyi hasta kazanımları elde etmek için klinik karar desteği sağlanması.


Tarım: Son olarak, tarımda, bilgisayarlı görü dronlarla gökyüzüne çıkıyor:


 • Mahsul izleme ve verim tahminlerini geliştirir.

 • Bitki sağlığı ve büyüme modellerini yorumlar.

 • Erken hastalık belirtilerini, sulama sorunlarını ve besin eksikliklerini saptayarak zamanında düzeltici önlemler alınmasını sağlar.


Bu uygulamaların her birinde derin öğrenme, makine öğrenimi, örüntü tanıma, ön işleme, evrişimli sinir ağları, özellik çıkarma, son işleme, nesne algılama ve sınıflandırmanın sinerjisi açıkça görülmekte ve bilgisayarlı görünün sektörler arasındaki çok yönlülüğü ve dönüştürücü gücü sergilenmektedir.


Karşılaşılan Zorluklar ve Etik Değerlendirme Konuları


Bilgisayarlı görü terminolojisi dünyasına ve onun derin öğrenme, makine öğrenimi ve örüntü tanıma gibi karmaşık ağına daha derinlemesine girdikçe, bu ileri teknolojiye eşlik eden zorluklarla ve etik konularla da yüzleşmek çok önemlidir:


Önyargı ve Ayrımcılık: Bilgisayarlı görüde, özellikle de yüz tanıma teknolojilerinde önemli bir sorun önyargı riskidir. Bu, genellikle çeşitlilik içermeyen veri setleri üzerinde eğitim nedeniyle belirli demografik gruplar için daha yüksek hata oranlarına yol açabilir. Örneğin:


 • Daha koyu ten rengine sahip kişiler orantısız hata oranlarıyla karşılaşabilir ve bu da ırksal önyargıya ilişkin endişeleri arttırır.

 • Kadınlar erkeklerden daha sık yanlış tanımlanmaktadır, bu da cinsiyet yanlılığına yol açmaktadır.


Bu önyargılar, iş fırsatlarından kolluk kuvvetleriyle etkileşimlere kadar her şeyi etkileyerek gerçek hayatta sonuçlar doğurabilirler. (Innodata; Springer)


Gizlilik ve Gözetim: Kameraların her yerde bulunması ve bilgisayarlı görü sistemlerinin evrimi önemli gizlilik endişeleri doğurmaktadır. Özellikle, yüz tanıma sistemleri kamusal alanlarda bireylerin rızaları olmaksızın kimliklerini saptayabilir ve bu da potansiyel gizlilik ihlallerine yol açabilir. Dahası, gözetimin gücü, hak ihlallerini önlemek için etik kullanım ile dengelenmelidir. Açık düzenlemeler ve güvenceler oluşturulması, bireysel özgürlüklerin korunması ve bu güçlü araçların kötüye kullanımının önlenmesi için çok önemlidir.


Sosyal ve İstihdam Etkileri: Bilgisayarlı görü, görevleri kolaylaştırıp otomatikleştirdikçe, işlerin yer değiştirmesi riskini de doğurmaktadır. Yeni teknolojiler yeni istihdam fırsatları yaratabilirken, rolleri etkilenen kişiler için geçiş zor olabilir. Sosyal etkileri göz önünde bulundurmak ve bireylerin geçim kaynakları üzerindeki etkiyi azaltmak için işgücü geçişlerini desteklemek yaşamsal önem taşımaktadır. (LinkedIn)


Veri ve geliştirme alanında, çeşitli konuların ele alınması gerekmektedir:


 • Veri Kalitesi: Bilgisayarlı görü modellerinin başarısı eğitim veri setlerinin kalitesine bağlıdır. Özellik çıkarma, sınıflandırma ve nesne algılamanın etkinliğini sağlamak için yüksek kaliteli veriler doğru, ilgili ve eksiksiz olmalıdır.

 • Etik Uygulama: Bilgisayarlı görü modellerini kullanırken, adaleti sağlamak ve algoritmalardaki doğal önyargıları ortadan kaldırmak için GDPR gibi ahlaki ve düzenleyici boyutları göz önünde bulundurmak zorunludur.

 • Uzmanlığa Erişim: Derin öğrenme ve evrişimli sinir ağları konusunda uzmanlaşmış yetenekli veri bilimcilerin bulunabilirliği sınırlı olabilir. Özellikle gelişmekte olan yapay zeka ekosistemlerine sahip bölgelerde eğitim programları ve stratejik dış kaynak kullanımı gerekli olabilir.


Son olarak, kurumların ve teknoloji devlerinin sahip olduğu sistemik güç, toplumsal normları etkileyebilir ve gözetim kapitalizmini destekleyebilir. Sistemik toplumsal adaletsizlikleri daha da kötüleştirmekten kaçınmak ve bireylerin özerkliğini, ahlaki eylemselliğini ve anonimliğini korumak için bilgisayarlı görü uygulamaları dikkatle yönetilmelidir. (Silicon Republic)


Bu zorlukların üstesinden gelmek için teknoloji uzmanlarının, etik uzmanlarının ve politika yapıcıların, bilgisayarlı görünün yararlarının toplumumuzda önem verdiğimiz değerlerden ödün vermeden etik ve eşit bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak için ortak bir çaba göstermeleri gerekmektedir.


Bilgisayarlı Görünün Geleceği


Yapay zeka ve derin öğrenme alanındaki ilerlemelerle sıkı bir biçimde iç içe geçen bilgisayarlı görünün yörüngesi, çeşitli sektörlerde dönüştürücü değişikliklere zemin hazırlıyor:


 • Sağlık Ufukları: Yapay zeka güdümlü bilgisayar görüşü, erken hastalık algılama ve kişiselleştirilmiş tedavi planlarının oluşturulmasında çok önemli bir rol oynayacaktır. Algoritmalar, tıbbi görüntüleri daha yüksek doğrulukla analiz ederek, X-ışınları ve MRI'lardan hastalıkların tanılanmasına, tümörlerin belirlenmesine ve hastalıkların izlenmesine yardımcı olacak, böylece hasta bakımı ve sonuçlarında devrim yaratacaktır.

 • Otonom Araç Evrimi: Bilgisayarlı görünün otonom araçlara entegre edilmesi güvenlik standartlarını yükseltecek ve bu araçların daha karmaşık sürüş senaryolarında yol almasını sağlayacaktır. Sonuç olarak, trafik kazalarında önemli bir azalma ve daha akıcı bir trafik akışı bekleyebiliriz.

 • Perakendenin Dönüşümü: Bilgisayarlı görü daha akıcı bir süreci kolaylaştırdıkça alışveriş deneyimi önemli ölçüde değişecek. Bir mağazaya girdiğinizi, ürünleri aldığınızı ve geleneksel kasalar olmadan çıkarken bunların otomatik olarak hesabınızdan ödendiğini hayal edin.

 • Arttırılmış Gerçeklik Gelişmeleri: Bilgisayarlı görü, dijital bilgileri gerçek dünya ortamımızla sorunsuz bir biçimde harmanlayarak AR deneyimlerini zenginleştirecektir. Bu, eğlence ve oyun deneyimini geliştirecek ve daha önce ulaşılamayan bir etkileşim düzeyiyle eğitim ve öğretim uygulamaları sağlayacaktır.

 • Üretim ve Lojistikte Sıçrama: Bilgisayarlı görü sistemleri sorunlu ürünleri saptayıp süreçleri optimize ettikçe otomasyon yeni boyutlara ulaşacak, üretim ve lojistik operasyonlarında benzeri görülmemiş bir verimlilik ve kalite kontrolü sağlanacak.

 • Yaratıcı İçerik Üretimi: Üretken modeller hiper-gerçekçi görüntü ve videoların oluşturulmasını sağlayarak içerik oluşturma, tasarım ve eğlence sektörlerinde yeni sınırlar açacaktır.


Ufka baktığımızda, birkaç önemli gelişmenin ortaya çıkacağını görüyoruz:


 • Robotik Devrimi: Bilgisayarlı görü tarafından desteklenen gelişmiş algılama ve uyarlanabilirlik, yeni otomasyon olanaklarının kilidini açacak, robotik ve endüstri uygulamalarını dönüştürecek ve makineleri çevrelerine karşı daha becerikli ve duyarlı kılacaktır.

 • Uç Bilişimin Ortaya Çıkışı: Uç bilişime geçiş, veri kaynağında gerçek zamanlı analiz ve karar vermeye olanak tanıyarak üretimden akıllı şehir girişimlerine kadar sektörlerde devrim yaratacak.

 • Üretken Yapay Zekanın Yaygınlaşması: 2024 yılı itibariyle, üretken yapay zeka, gizlilik risklerini azaltan ve model eğitimini daha uygun maliyetli ve daha az kaynak yoğun kılan sentetik veriler oluşturarak ana akım bir araç konumuna gelecektir.


Dahası, bilgisayarlı görünün yanlış bilgiyle mücadeledeki rolü, medyanın yapay olarak üretilip üretilmediğini ya da manipüle edilip edilmediğini ayırt etmeye yardımcı olacağı için giderek daha önemli bir konuma gelecektir. Bunlara ek olarak, 3B bilgisayarlı görü alanındaki ilerlemeler, derinlik ve uzaklık hakkında daha yüksek kalitede veri sağlayarak dijital ikizler gibi uygulamalar için doğru 3B modellerin oluşturulmasını kolaylaştıracaktır.


Bilgisayarlı görünün etik etkileri bu ilerlemeler boyunca göz ardı edilemez. Bu teknolojileri benimserken, toplumsal değerleri ve bireysel hakları koruyarak sorumlu geliştirme ve uygulamayı sağlamak için katı düzenlemeleri sürdürmeliyiz.


Sonuç


Bilgisayarlı görü alanını keşfederken, sağlık hizmetlerinin tanılama doğruluğundan üretimin kalite kontrolüne ve perakende inovasyonlarından otonom araçlardaki kritik ilerlemelere kadar sayısız sektördeki yaygın etkisini ortaya koyduk. Bu sektörler, derin öğrenme ve evrişimli sinir ağlarının gücüyle desteklenen örüntü tanıma, nesne algılama ve görüntü sınıflandırma gibi çeşitli bilgisayarlı görü uygulamalarından yararlanmaktadır. Veri kalitesi, önyargı ve etik dağıtım gibi zorluklarla karşı karşıya olsa da bu teknoloji, makinelerin görsel dünyamızı olağanüstü bir kavrayışla algıladığı ve anladığı bir geleceği oluşturmayı sürdürüyor.


Bilgisayarlı görünün yörüngesi, yapay zeka, robotik ve uç bilişimin sinerjisine doğru ilerleyerek günlük hayatımıza daha da fazla entegrasyon vaat ediyor. Bu geleceği kucaklarken, mahremiyet, önyargı ve toplumsal etki gibi etik hususlara karşı uyanık bir yaklaşım sürdürmek çok önemlidir. Bu tür önemli teknolojilerin eşitlikçi bir biçimde ilerlemesini sağlamak, sonuçta ortak insan deneyimimiz üzerindeki rollerini ve etkilerini belirleyecek olan ortak bir sorumluluktur.

36 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page