top of page
Product

Uzmanlık Alanlarımız.

Veri Toplama ve Yapay Zeka teknolojileri konularında uzman ve tecrübeli bir ekiple, 2016'dan bu yana Ar-Ge yapıyor ve projeler geliştiriyoruz.

Computer Vision
Bilgisayarlı Görü

Görüntü verilerinden sayısal veya sembolik olarak bilgi üretmeyi amaçlar. Video, fotoğraf veya kameralardan alınan gerçek zamanlı görsel verileri analiz eder, öğrenir ve tahminlerde bulunur. Bunun için Machine Learning ve Deep Learning algoritmalarını kullanır.

Machine Learning
Makine Öğrenimi

İşletmelerin verileri işlevsel olarak kullanılmaya başlandığında, onlar için optimizasyon ve verimlilik gibi olumlu zincirleme etkilere sahiptir. Problem henüz gerçekleşmeden tahminde bulunup uyarabilir. Bu teknolojiler işletmeler için operasyonel verimliliği artırır ve hizmet kalitesinin iyileşmesine olanak sağlar.

Deep Learning
Derin Öğrenme

Derin öğrenme hiyerarşiye dayalı çok katmanlı yapay sinir ağlarıyla çalışır. Makine öğreniminin aksine yapılandırılmamış verilerde de çalışabilir. Dışarıdan müdahale etmeye gerek kalmadan kendi kendine hatalarını görebilir ve bu hatalarla kendini eğitebilir.

Veri Akışı Yönetimi ve Edge AI 

Yapay Zeka'nın verimli çalışabilmesi için en önemli faktörü kaliteli veridir. Veri akışları ve veri toplama süreçlerinin sorunsuz ve hızlı çalışabilmesi için yazılımcı olan olmayan herkesin kullanabileceği bir yapı oluşturduk. 

Hangi Konularda Ar-Ge ve Proje Yapıyoruz?

Kendi Projelerinizi Kod Yazmadan Kolayca Geliştirmek İster misiniz?

Veri Akışı Yönetimi ve Edge AI Platformu Dataguess Studio'yu
14 Gün Ücretsiz Deneyin.

bottom of page