top of page

Computer Vision (Bilgisayarlı Görü) vs Image Processing (Görüntü İşleme)

Bilgisayarla görme ve görüntü işleme birbirine yakın gibi görünse de aslında farklı kavramlardır.


İki kavramı ortak noktada buluşturan şey ise ikisinin de görseller üzerinde belirli hesaplamalar sonucunda çıktı vermesi. Kısaca konuşacak olursak;Bilgisayarla Görme Nedir?


Bilgisayar görüşü; Makinelere ve bilgisayarlara, makine öğrenimi tekniklerine dayalı olarak nesnelerin görselleştirilmesini anlama ve yorumlama yeteneği veren yapay zeka alanıdır.


Bilgisayarla Görü, sayısal veya sembolik olarak bilgi üretmeyi amaçlar. Dijital görüntüleri, videoları veya diğer görsel girdileri kullanarak kalıpları işlemek, analiz etmek ve anlamak için çeşitli teknikler kullanır.Bilgisayarlı Görme Sistemleri, bir nesneyi veya süreci gerçek zamanlı olarak analiz etmek, görsel olarak anlamlandırmak, hata ve kusurları tespit etmek gibi alanlar için tasarlanmıştır.


Objektif olma, hız, doğruluk, süreklilik ve izlenebilirlik gibi avantajlara sahiptir. Bu açıdan, performansı hızla insan yeteneklerini aşabilir.


En temelde;


1-Görsel araçlarla görüntünün alınması


2- Alınan görüntünün işlenmesi


3- Görüntünün anlamlandırılması 3 aşamadan oluşur.Günümüzde Bilgisayarla Görü Teknolojisi; Yüz Tanıma Teknolojileri Artırılmış Gerçeklik, Sağlık, Tarım ve Üretim gibi birçok alanda kullanılmaya başlandı.


Görüntü İşleme Nedir?


Görüntü İşleme, dijital ortamlardaki görüntüler veya videolar üzerinde belirli mühendislik teknikleri ve algoritmalar kullanılarak alınan verilerin tanımlanmasını ve yorumlanmasını sağlar.


Görüntü işleme, insanın görüntüyü işleme ve işlediği görüntüden anlam çıkarma yeteneğini taklit eder. Görüntü işleme;1. Kameralar ve diğer görüntü yakalama cihazları gibi benzer araçlarla görüntü elde etme,


2. Görüntü onarımı, sıkıştırma vb. Görüntü işleme,


3. Alanları belirleme, ayrı nesnelere ayırma,


4. Ayırt edici özelliklerin (Renk, şekil vb.) ortaya çıkmasını sağlamak,


5. Belirli teknikler ve algoritmalar kullanılarak yorumlama aşamaları ile tamamlanır.Günümüzde Görüntü İşleme Teknolojisi; Demografik Bilgi Analizi, Tıp, Askeri Sanayi, Robotik, Radyoloji, Güvenlik Sistemleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır.


Bilgisayarla Görü ve Görüntü İşleme


Görüntü işleme ve bilgisayarla görme farklı kavramlar olsa da birçok alanda birlikte çalışırlar. Bilgisayarla görme sistemleri, dijital dünyayı anlamlandırmak için insan görsel sisteminin karmaşıklığını kopyalamayı amaçlar. Bunun için görüntü işleme algoritmalarını kullanabilir. Sonuç olarak, bu girdilerden anlamlı bilgiler çıkarmayı amaçlar.Görüntü işleme, hem dijital hem de optik görüntüleri analiz eder. Görüntüleri filtreleme ve optimize etme gibi aşamalardan geçirerek girdileri analiz eder ve yorumlar. Bilgisayarla görme; Makinelere resimlerden, videolardan ve diğer görsel girdilerden anlamlı bilgiler çıkarma yeteneği vererek görsel dünyanın daha iyi anlaşılmasına odaklanır.Görüntü işlemenin en yaygın kullanımları, örüntü tanıma, video işleme, görüntü iyileştirme ve filtrelemedir. Bilgisayarla görme daha çok hata tespiti ve nesne tespiti gibi alanlarda kullanılmaktadır.

29 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page