top of page

Bilgisayarlı Görü (Computer Vision) ve Görüntü İşleme (Image Processing)

Güncelleme tarihi: 5 Oca

Bilgisayarlı görü ve görüntü işleme birbirlerine yakın gibi görünseler de aslında farklı kavramlardır.


İki kavramı ortak noktada buluşturan şey ise ikisinin de görseller üzerinde belirli hesaplamalar sonucunda çıktı vermesidir. Kısaca anlatacak olursak;Bilgisayarlı Görü Nedir?


Bilgisayarlı görü makinelere ve bilgisayarlara, makine öğrenimi tekniklerine dayalı olarak nesnelerin görselleştirilmesini anlama ve yorumlama yeteneği veren yapay zeka alanıdır.


Bilgisayarlı görü, sayısal ya da sembolik olarak bilgi üretmeyi amaçlar ve sayısal görüntüleri, videoları ya da diğer görsel girdileri kullanarak kalıpları işlemek, analiz etmek ve anlamak için çeşitli teknikler kullanır.


Bilgisayarlı görü sistemleri, bir nesneyi ya da süreci gerçek zamanlı olarak analiz etmek, görsel olarak anlamlandırmak, hata ve kusurları saptamak gibi alanlar için tasarlanmıştır.


Bu sistemler objektif olma, hız, doğruluk, süreklilik ve izlenebilirlik gibi avantajlara sahiptir. Bu açıdan, performansı hızla insan yeteneklerini aşabilir.


Temelde işlevleri,


  1. Görsel araçlarla görüntünün alınması

  2. Alınan görüntünün işlenmesi

  3. Görüntünün anlamlandırılması


olarak 3 aşamadan oluşur.Günümüzde bilgisayarlı görü teknolojisi, yüz tanıma uygulamaları, arttırılmış gerçeklik, sağlık, tarım ve üretim gibi birçok alanda kullanılmaya başlandı.


Görüntü İşleme Nedir?


Görüntü işleme, dijital ortamlardaki görüntüler ya da videolar üzerinde belirli mühendislik teknikleri ve algoritmalar kullanılarak alınan verilerin tanımlanmasını ve yorumlanmasını sağlar.


Görüntü işleme, insanın görüntüyü işleme ve işlediği görüntüden anlam çıkarma yeteneğini taklit eder.


Görüntü işlemenin işlevleri,


  1. Kameralar ve diğer görüntü yakalama cihazları gibi araçlarla görüntü elde etme,

  2. Görüntü onarımı ve sıkıştırma gibi işlemler,

  3. Alanları belirleme ve ayrı nesnelere ayırma,

  4. Ayırt edici özelliklerin (renk, şekil vb.) ortaya çıkmasını sağlama,

  5. Belirli teknikler ve algoritmalar kullanılarak yorumlama


aşamaları ile tamamlanır.Günümüzde görüntü işleme teknolojisi, demografik bilgi analizi, tıp, askeri sanayi, robotik, radyoloji, güvenlik sistemleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır.


Bilgisayarlı Görü ve Görüntü İşleme


Görüntü işleme ve bilgisayarlı görü değişik kavramlar olsalar da birçok alanda birlikte çalışırlar.


Bilgisayarlı görü sistemleri, dijital dünyayı anlamlandırmak için insan görsel sisteminin karmaşıklığını kopyalamayı amaçlar. Bunun için görüntü işleme algoritmalarını kullanabilir. Sonuç olarak, bu girdilerden anlamlı bilgiler çıkarmayı amaçlar.


Görüntü işleme, hem dijital hem de optik görüntüleri analiz eder. Görüntüleri filtreleme ve optimize etme gibi aşamalardan geçirerek girdileri analiz eder ve yorumlar.


Bilgisayarlı görü, makinelere resimlerden, videolardan ve diğer görsel girdilerden anlamlı bilgiler çıkarma yeteneği vererek görsel dünyanın daha iyi anlaşılmasına odaklanır.


Görüntü işlemenin en yaygın kullanımları, örüntü tanıma, video işleme, görüntü iyileştirme ve filtrelemedir. Bilgisayarlı görü daha çok hata tespiti ve nesne tespiti gibi alanlarda kullanılmaktadır.

428 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page