top of page

Dataguess Guard: Yapay Zeka ile İşyeri Güvenliğinde Devrim

Fabrikada KKD giyen mühendis görseli
KKD giyen mühendisler

İşyeri güvenliği her sektör için büyük önem taşır. Teknoloji gelişerek güvenlik önlemlerinin uygulanma ve izlenme yöntemlerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu alanda yapay zekanın (AI) ortaya çıkışı oyunun kurallarını değiştirmiştir ve Dataguess Guard bu teknolojik evrimin en iyi örneğidir.


Dataguess Guard'a Genel Bakış

Dataguess Guard, potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda güvenlik önlemlerinin proaktif olarak alınmasını sağlar. Sistem, tanımlanamayan nesneler, yanlış konumlandırılmış ekipman, ağır makineler ve tehlikeli konumlar gibi riskleri tanımlar. Bu yalnızca güvenliği arttırmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanların ve üreticilerin gelecekte oluşabilecek eksiklikleri azaltmalarını sağlar.


Dataguess Guard, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çözümleriyle entegre olarak, önceden belirlenmiş kurallar çiğnendiğinde personele ya da departmanlara bildirimler ve uyarılar göndererek anında önlem alınmasını kolaylaştırır. Bu sistem yetkisiz erişimi önler ve gerektiğinde makineleri ve süreçleri durdurur, böylece daha güvenli ve daha düzenli bir çalışma ortamı sağlar.


Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Kontrolünün Arttırılması

İşyerinde gerçekleşen kazaların sayısını azaltmanın en önemli yollarından birisi, çalışanların kişisel koruyucu donanımlarını (KKD) uygun olarak kullanmalarını sağlamaktır. Dataguess Guard, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımının kusursuz ve etkili bir biçimde izlenmesini sağlar.


Sistem birçok değişik türde koruyucu donanımı tanımlayabilmektedir. Bazı örnekler arasında kasklar, yelekler, göz koruması, maskeler ve eldivenler yer almaktadır. Sistem, bireylerin bu tür donanımları giymemesi durumunda hızlı alarmlar ve uyarılar üretecek ve sonuçta işyerinde bir güvenlik kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.


Alan ve Yürüme Yolu Kontrolünü Optimize Etme

Bilgisayarlı görü teknolojisinin gelişimi, üretim sürecinin belirli yönlerinin otomatikleştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlamıştır. Bu ayrıntılar arasında üretim personelinin hareket modellerinin izlenmesi de yer almaktadır.


Dataguess Guard, bir fabrikanın çeşitli yerlerinde bulunan yürüme yollarına göz kulak olmak için kameralar kullanır. Yapay zeka kameraları yakalanan görüntüleri analiz eder ve yolda potansiyel olarak tehlikeli bir durum saptanırsa derhal ilgili yetkilileri bilgilendirir. Bu teknoloji, endüstriyel çalışanların güvenliğini arttırmada, fabrika çalışanlarının tehlikeli ya da yasaklanmış yerlere girmesini önlemede ve üretimin yanı sıra lojistik operasyonlarını optimize etmede önemli bir görev üstleniyor.


Forklift ve Güvenli Alan Kontrolünün Kolaylaştırılması

Büyük ve tehlikeli makineler olan forkliftlerin kullanımı, işyerlerinde sıklıkla kazalara neden olmaktadır. Bilgisayarlı görü teknolojisinden yararlanmak ise bu tehlikelerin boyutunu azaltmaya yardımcı olur.


Kamyonlara ya da çalışma yerlerine kameraların yerleştirilmesi, kamyonun çevresinin izlenmesinin yanı sıra konumunun ve hareketinin tahmin edilmesini sağlar. Dataguess Guard bu görüntüleri işlemek ve analiz etmek için bilgisayarlı görü tekniklerini kullanır. Forklift hareket ederken sistem çevredeki olası engelleri, insanları ve diğer nesneleri algılayabilir. Sistem forklifti çevreleyen alanda bir engel belirlediğinde, sürücüyü durumla ilgili bilgilendirir ve uyarır.


Derin Öğrenmenin Gücünden Yararlanma

Doğru tahminler yapabilen çözümler geliştirmek için Dataguess Guard, özellikle iş senaryoları için geliştirilmiş yapay zeka teknolojilerinden yararlanır. Bu yapay zeka sistemleri, kişisel koruyucu donanımı (KKD) bir anlık görüntü içindeki diğer öğelerden doğru bir biçimde bulmak ve ayırt etmek için derin öğrenme yöntemleri kullanılarak eğitilir. Eğitim süreci, çok çeşitli gerçek koşullar altında çekilen binlerce fotoğrafın kullanılmasıyla, bu algılama modellerinin duyarlılığının pekiştirilmesine katkıda bulunur.


Mevcut CCTV Ağları ile Entegrasyon

Her büyüklükteki kuruluş Dataguess Guard'ı mevcut CCTV ağlarına kolayca entegre edebilir. Dataguess Guard, çalışanların uygun güvenlik ekipmanlarını giymediği ya da yanlış giydiği durumları saptamak için görevin gerçekleştirildiği belirli bir yere kurulan kameralardan alınan gerçek zamanlı video görüntülerini analiz eder.


Gerçek Zamanlı KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) İzlemesinin Sağlanması

Gözden kaçmalara yol açan yorgunluk, yaygın insan hataları, potansiyel yanlış değerlendirme ve gecikmeli tespit gibi zorluklar, KKD saptamasının geleneksel manuel yöntemlerini zorlaştırmaktadır. Dataguess Guard, gerçek zamanlı KKD izleme sağlayarak bu sorunları çözmektedir. Bu da Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) profesyonellerinin sistemin uygunsuzlukları anında saptamasına güvenmelerini ve uzmanlıklarını, tekrarlayan gözetim görevlerinden değerlendirme sonrası analiz ve güvenlik stratejisi formülasyonu gibi daha incelikli görevlere yönlendirmelerini sağlar.


Veriye Dayalı Karar Verme

Dataguess Guard yalnızca gerçek zamanlı güvenlik uyumluluğu izlemesi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çok değerli veri odaklı içgörüler de sunar. Böylelikle işletmelerin daha güvenli ve daha proaktif çalışma ortamları yaratmalarına yardımcı olur. Sistem tüm KKD ihlallerini belgeler ve aylık ya da haftalık raporlar oluşturarak yaygın ihlaller, en yoğun ihlal zamanları ve en çok ihlalin yaşandığı alanlar hakkında bilgi sağlar. Bu veriler, hedeflenen güvenlik eğitimi ve müdahalelerinde fabrika yönetimine yardımcı olur.


Dataguess Guard'ın Yararları


Azaltılmış İnsan Hatası Riski

KKD saptaması için yapay zeka kullanmanın temel yararlarından birisi, koruyucu donanım politikalarının uygulanması söz konusu olduğunda insan hatasını azaltmaya yardımcı olmasıdır. Bu, yöneticilerin ve şeflerin çalışanları uygun KKD kullanımı açısından sürekli olarak izleme gereksinimini azaltır ve diğer önemli görevlere daha fazla zaman ve enerji ayırmalarını sağlar.


İşyerinde Geliştirilmiş Güvenlik Standartları

Dataguess Guard gibi otomatik sistemleri uygulayan işletmeler, genel güvenlik standartlarını yükseltirken uygunsuz KKD kullanımıyla ilişkili potansiyel riskleri de en aza indiriyorlar. Bu da çalışanların uygun güvenlik donanımı giymemesinden kaynaklanan daha az yaralanmayla sonuçlanır.


Maliyet Tasarrufu

Dataguess Guard'ın uygulanması, manuel izleme ve yaptırımla ilişkili işgücü maliyetlerini azaltarak işletmelerin tasarruf etmesine de yardımcı olur. Personel müdahalesindeki bu azalma, güvenlik düzenlemelerine uyumu denetlemek için daha az kaynağa gerek olduğu anlamına gelir.


Güvenlik Bilgilerine Erişim

Yapay zekalı işyeri güvenlik çözümlerinin kullanılması, yönetim ve EHS ekiplerinin bilinçli kararlar verirken kullanabilecekleri kritik video kanıtlarına erişmelerini sağlar. Şirketler çeşitli güvenlik kurallarını yapılandırarak kendi risk tanımlarını anlayabilirler.


Dataguess Guard ile İşyeri Güvenliğinin Geleceği

Teknolojik ilerlemenin büyük tablosunda Dataguess Guard bir umut ve potansiyel ışığı olarak öne çıkmaktadır. Dataguess Guard, inovasyonu daha büyük bir iyilik için kullandığımızda, güvenliğin günlük operasyonlarımızın dokusuna yerleştirildiği bir çağ başlattığımızı gösteriyor. Dataguess Guard ile yalnızca daha güvenli bir gelecek hayal etmiyoruz; bir seferde bir uyarı olmak üzere etkin bir biçimde bu geleceği yaratıyoruz.

30 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page