top of page

KONVEYÖR ÜZERİNDE NESNE ALGILAMA VE SAYMA

Problem

  • Konveyör üzerindeki lazerlerin nesne algılama yapmaması

  • Konveyör üzerindeki lazerlerin yabancı cisimleri kutulardan ayırt edememesi

  • Konveyör üzerindeki lazerlerin kutu ve tenekeler hariç gördüğü cisimleri kutu olarak sayması

Çözüm

  • Dataguess Counter ürünü ile  verilerin toplanması ve analiz edilmesi, oluşan veri seti üzerinde yakalanması istenilen vaka’ya  ait problemlerin etiketlenmesi, Veri zenginleştirme, Yapay Zeka Model iyileştirmeleri testler ve entegrasyonların yapılması, Eğitilen Yapay Zeka modelinin deploy edilmesi ve canlıya geçiş.

Sonuç

Geçen kutu ve nesnelerin tiplerinin algılanması, sayımların doğru yapılması.

bottom of page