top of page

​TUTKAL VARLIK-YOKLUK KONTROLÜ

Sorun

 • Tutkalın üretim hattından kısmen eksik ya da kavanoz üzerinde tutkal olmadan çıkması

 • Çikolata yüzeyinin parçalı ya da bütünüyle tutkalla kirlenmesi

 • Çikolatanın içine yapıştırıcı düşmesi

 • Çikolatanın içine yabancı maddelerin (cam kırıkları) düşmesi

Çözüm

 • Dataguess Inspector ile veri toplama ve analizi

 • Ortaya çıkan veri setinde yakalanacak sorunların etiketlenmesi

 • Verilerin zenginleştirilmesi

 • Yapay zeka modeli iyileştirmeleri, testleri ve entegrasyonları

 • Eğitilen yapay zeka modelinin kurulumu ve canlı ortama geçişi

Sonuç

 • NG (Not Good = İyi Değil) olarak saptanan durumların siren, zil ya da monitör aracılığıyla operatöre bildirilmesi

 • NG (Not Good = İyi Değil) olarak saptanan ürünlerin ayırma hattına gönderilmesi için sinyalizasyon, otomasyon ve entegrasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 • PLC'lere sinyal göndererek olay yakalama anında üretim hattının durdurulması

bottom of page