top of page

TIPA KALİTE KONTROL, KONUM VE VARLIK-YOKLUK SAPTAMASI

Sorun

  • ​Kauçuk conta içerisindeki tıpanın yerine tam oturmamasından ötürü ortaya çıkan sızdırma sorunu

  • Tıpanın firmanın belirlediği tolerans aralığını aşarak sağa ve sola doğru yatması

  • Tıpanın firmanın belirlediği tolerans aralığını aşarak yukarı doğru çıkması

  • Tıpanın varlık-yokluk kontrolü

Çözüm

  • Dataguess Inspector ile veri toplama ve analizi

  • Ortaya çıkan veri setinde yakalanacak sorunların etiketlenmesi

  • Verilerin zenginleştirilmesi

  • Yapay zeka modeli iyileştirmeleri, testleri ve entegrasyonları

  • Eğitilen yapay zeka modelinin kurulumu ve canlı ortama geçişi

Sonuç

  • NG (Not Good = İyi Değil) olarak saptanan durumların siren, zil ya da monitör aracılığıyla operatöre bildirilmesi

bottom of page