top of page

Tıpa Kalite Kontrol, Konum ve Varlık-Yokluk Tespiti

Problem

  • Kauçuk içerisindeki tıpanın yerine tam oturmamasından ötürü ortaya çıkan sızdırmazlık sorunu.

  • Tıpanın  firmanın belirlediği tolerans aralığını aşarak sağa ve sola doğru yatması

  • Tıpanın firmanın belirlediği tolerans aralığını aşarak yukarı doğru çıkması.

  • Tıpanın varlık yokluk kontrolü

Çözüm

Dataguess Inspector Ürünü ile verilerin toplanması ve analiz edilmesi, oluşan veri seti üzerinde yakalanması istenilen vaka’ya  ait problemlerin etiketlenmesi, Veri zenginleştirme, Yapay Zeka Model iyileştirmeleri testler ve entegrasyonların yapılması, Eğitilen Yapay Zeka modelinin deploy edilmesi ve canlıya geçiş.

Sonuç

NG olarak yakalanan vakaların Siren & Buzzer & Monitör vasıtasıyla operatöre bildirilmesi.

bottom of page