top of page

Plastik Enjeksiyondan Çıkan Parçaların Kalite Kontrolü

Problem

  • Ürünlerde enjeksiyon makinesindeki sıcaklığın sebep olduğu erimeler

  • Gözlere görülen ufak lekeler ve çapak oluşumları.

Çözüm

  • Dataguess Inspector Ürünü ile verilerin toplanması ve analiz edilmesi, oluşan veri seti üzerinde yakalanması istenilen vaka’ya  ait problemlerin etiketlenmesi, Veri zenginleştirme, Yapay Zeka Model iyileştirmeleri testler ve entegrasyonların yapılması, Eğitilen Yapay Zeka modelinin deploy edilmesi ve canlıya geçiş.

Sonuç

  • NOK olarak yakalanan vakaların Siren & Buzzer & Monitör vasıtasıyla operatöre bildirilmesi.

bottom of page