top of page

PCB'DEKİ KOMPONENTLERİN VARLIK-YOKLUK VE KONUM KONTROLLERİ

Sorun

  • Bileşenlerin kart üzerine eksik montajı

  • Bileşenlerin kart üzerinde yanlış yerlere takılması

  • Bileşenler doğru monte edilseler bile yanlış açıda monte edilmeleri

  • Bileşenlerin tolerans aralığını aşacak biçimde X ve Y ekseninde bükülmesi

Çözüm

Özel proje çalışması gerçekleştirildi.

 

  • Dataguess Inspector ile veri toplama ve analizi

  • Ortaya çıkan veri setinde yakalanacak sorunların etiketlenmesi

  • Verilerin zenginleştirilmesi

  • Yapay zeka modeli iyileştirmeleri, testleri ve entegrasyonları

  • Eğitilen yapay zeka modelinin kurulumu ve canlı ortama geçişi

Sonuç

  • NG (Not Good = İyi Değil) olarak saptanan durumların siren, zil ya da monitör aracılığıyla operatöre bildirilmesi

bottom of page