top of page

OTOMOBİL KONSOL BUTONLARINDA KALİTE KONTROL

Sorun

  • Butonlar arasındaki renk farklılıklarının saptanması

  • Butonların doğru yuvaya yerleştirilip yerleştirilmediği

  • Butonların varlık-yokluk kontrolü

Çözüm

  • Şirket tarafından belirlenen tolerans aralığındaki renk sapmalarını saptamak amacıyla görüntü toplamak ve analiz etmek için özel proje çalışması yapıldı

  • Dataguess Inspector ile veri toplama ve analizi

  • Ortaya çıkan veri setinde yakalanacak sorunların etiketlenmesi

  • Verilerin zenginleştirilmesi

  • Yapay zeka modeli iyileştirmeleri, testleri ve entegrasyonları

  • Eğitilen yapay zeka modelinin kurulumu ve canlı ortama geçişi

Sonuç

  • NG (Not Good = İyi Değil) olarak saptanan durumların siren, zil ya da monitör aracılığıyla operatöre bildirilmesi

bottom of page