top of page

METAL LEVHA ÜZERİNDEKİ LEKELERİN VE DEFORMASYONLARIN SAPTANMASI

Sorun

  • Metal levha şeritlerde kenar çatlakları, yağ lekeleri, yetersiz besleme ve batık paslanmanın saptanamaması

  • Ürünlerin içine düşmüş yabancı nesnelerin saptanamaması

Çözüm

  • Dataguess Inspector ile veri toplama ve analizi

  • Ortaya çıkan veri setinde yakalanacak sorunların etiketlenmesi

  • Verilerin zenginleştirilmesi

  • Yapay zeka modeli iyileştirmeleri, testleri ve entegrasyonları

  • Eğitilen yapay zeka modelinin kurulumu ve canlı ortama geçişi

Sonuç

  • NG (Not Good = İyi Değil) olarak saptanan durumların siren, zil ya da monitör aracılığıyla operatöre bildirilmesi

  • NG (Not Good = İyi Değil) olarak saptanan ürünlerin ayırma hattına gönderilmesi için sinyalizasyon, otomasyon ve entegrasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi

  • PLC'lere sinyal göndererek olay yakalama anında üretim hattının durdurulması

bottom of page