top of page

Otonom Kalite Kontrolün Geleceği

Güncelleme tarihi: 27 Oca

Otonom kalite kontrol sistemleri, modern üretimde çok önemlidir ve manuel denetimlere göre verimli, doğru ve uygun maliyetli alternatifler sunarlar. Bu sistemler, ürün kalitesini güvence altına almak, hem güvenilirliği hem de verimi artırmak için ileri teknolojiler kullanırlar. Manuel denetimlerden otomatikleştirilmiş kalite kontrol denetimlerine geçiş, yüksek verimli üretim ortamlarında daha güvenilir ve verimli süreçlere duyulan ihtiyaç nedeniyle kalite kontrolünde önemli bir ilerlemeye işaret ediyor. Endüstriyel yapay zeka kullanımının artması bu süreci daha fazla hızlandırmıştır. Kalite kontrolündeki otomasyon, sistemlerin ayrıntılı denetimleri manuel yöntemlere göre daha hassas ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesiyle doğrudan ürün kalitesinin iyileştirilmesi anlamına gelir. Bu sadece nihai ürünün kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda kusur ve geri çağırma olasılığını da azaltır.


Üretimde Otonom kalite kontrol  yapılırken örnek görsel

Otonom Kalite Kontrol Sistemlerinin Kısa Tarihçesi ve Gelişimi

Kalite kontrolü, zanaatkar loncalarının ilk standartları belirlediği ortaçağ Avrupa'sındaki kökenlerinden önemli ölçüde gelişmiştir. Sanayi Devrimi, odağı zanaatkarlıktan seri üretime kaydıran ve ürün denetimini vurgulayan fabrika sistemini başlattı. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Taylor Sistemi ve istatistiksel kalite kontrol (SQC) tekniklerinin tanıtılmasıyla daha fazla gelişme görüldü. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya'nın kaliteye verdiği önem, tüm organizasyonel süreçlerin iyileştirilmesine odaklanan Toplam Kalite Yönetiminin (TQM) geliştirilmesine yol açtı. Günümüzde kalite hareketi yapay zeka gibi ileri teknolojileri içeriyor ve otonom kalite kontrol sistemlerinde önemli bir evrime işaret ediyor.


Manuel Kalite Kontrolden Otonom Kalite Kontrole Geçiş

Manuel kalite kontrol denetimlerinden otonom kalite kontrol denetimlerine geçiş, üretim süreçlerinde önemli bir ilerlemeye işaret ediyor. Bu değişim, yüksek verimli üretim ortamlarında daha güvenilir, verimli ve tutarlı kalite kontrol ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Otonom sistemler, büyük hacimli ürünleri hızlı ve doğru bir şekilde işleme yeteneği sayesinde, maliyetleri düşürürken ve maliyetli hataları ve yeniden çalışmaları önlerken yüksek kalite standartlarını korumayı amaçlayan üreticiler için paha biçilmez bir araç haline geliyor.


Manuel ve Otonom Kalite Kontrol Denetimlerinin Karşılaştırılması


Geleneksel Manuel Görsel Kalite Kontrol Sistemleri

Süreç: Nitelikli denetçiler, kusurları ve kalite standartlarından sapmaları belirlemek için her ürünü manuel olarak değerlendirir.

Zorluklar: En büyük dezavantajı insan hatası olasılığıdır. İyi eğitimli denetçiler bile, özellikle büyük hacimli ürünleri denetlerken hata yapmaya eğilimlidir. Ek olarak, manuel denetim, çeşitli denetçiler tarafından kullanılan farklı teknikler nedeniyle değişken sonuçlar üretebilir ve bu da tutarsızlığa yol açabilir.

Maliyet ve Zaman: Manuel inceleme emek yoğun ve zaman alıcıdır, üretim sürecini yavaşlatır ve potansiyel olarak daha yüksek maliyetlere ve daha düşük üretim kalitesine yol açar.


Otonom Kalite Kontrol Sistemleri

Teknoloji: Otomatik Optik İnceleme (AOI), kusurları ve belirlenen kalite standartlarından sapmaları otomatik olarak tespit etmek için gelişmiş görüntüleme yöntemlerini, yüksek çözünürlüklü kameraları ve yapay zeka algoritmalarını kullanır.

Süreç: AOI sistemleri, üretim sırasında alınan ürünlerin görüntülerini bir referans görüntüyle karşılaştırarak tutarsızlıkları veya anormallikleri vurgularlar.

Avantajlar: AOI sistemleri daha yüksek hız ve verimlilik, gelişmiş doğruluk ve tutarlılık, gelişmiş üretim kalite kontrolü, maliyet etkinliği ve insan hatasında önemli bir azalma sunarlar.


Endüstri 4.0 ve Otonom Kalite Kontrol

Endüstri 4.0'ın yükselişi, otonom kalite kontrol sistemlerinin evriminde kritik bir rol oynamaktadır. Bu dönüşüm, üretim süreçlerinin dijitalleşmesi ve akıllı teknolojilerin entegrasyonu ile karakterize edilir. Otonom kalite kontrol, Endüstri 4.0'ın temel taşlarından biri olarak, üretim hatlarının verimliliğini ve ürün kalitesini artırmada önemli bir yere sahiptir.


Görüntü İşleme Teknolojileri ve Otonom Kalite Kontrol

Gelişmiş görüntü işleme teknolojileri, otonom kalite kontrol sistemlerinin temel bileşenlerindendirler. Bu teknolojiler, ürünlerin yüksek çözünürlüklü görüntülerini analiz ederek, kusurları ve sapmaları hızlı ve doğru bir şekilde tespit ederler. Görüntü işleme, özellikle karmaşık üretim süreçlerinde, kalite kontrolünün hassasiyetini ve hızını önemli ölçüde artırır. Günümüzde endüstriyel yapay zeka ile kalite kontrol yapılması üretim sektöründe hızlıca yerini almaya başlamıştır.


Yapay Zeka ve Otonom Kalite Kontrolün Geleceği

Yapay zeka, otonom kalite kontrol sistemlerinin geleceğinde merkezi bir rol oynamaktadır. Yapay zeka algoritmaları, karmaşık veri setlerini analiz ederek, kalite kontrol süreçlerini daha akıllı ve öngörülebilir hale getirir. Bu teknoloji, özellikle tahmine dayalı bakım ve hata tespitinde, üretim süreçlerinin verimliliğini ve güvenilirliğini önemli ölçüde artırır.


Üretimde Yapay Zeka Kullanım ve Otonom Kalite Kontrol Uygulama Örnekleri

Dataguess olarak üretimde yapay zeka uygulama örneklerimizden bir tanesinden bahsedelim. Otomobil konsol butonlarının kalite kontrol sorunları için üretici firma ile yaptığımız çalışma aşağıda yer almaktadır;


Problem: Butonlar arasındaki renk farklılığı, butonların doğru slotta olup olmadıkları, butonların varlık yokluk kontrollerini üretim hattında tespitini endüstriyel yapay zeka entegre edilmiş kamera çözümümüz ile yaptık.

Çözüm: Renk farklılığını firmanın belirlediği tolerans aralığında tespit ederek, görüntü toplayarak analiz ettik. Dataguess Inspector ile butonların doğru slotta olup olmadıkları ve varlık yokluk kontrollerini yaptık, oluşan veri seti üzerinde yakalanması istenilen vakaya (önceden tespit edilmiş) ait problemlerin etiketlenmesini sağladık. Veri zenginleştirme, yapay zeka Model iyileştirmeleri, testler ve entegrasyonları yapılarak, eğitilen yapay zeka modeli deploy edildi ve canlı izleme başladı.


Sonuç: Sistemi canlıya aldıktan sonra, yakalan vakaların siren, buzzer ya da monitör vasıtasıyla operatöre bildirilerek sistemin durdurulmasını veya gerekli hamlelere karar verilmesini sağladık.

Daha fazla üretimde yapay zeka uygulama ile alakalı vakalar okumak için tıklayınız.


Otonom Kalite Kontrolün Zorlukları ve Sınırlamaları

Otonom sistemler çok sayıda avantaj sunarken aynı zamanda zorluklarla da karşı karşıyadır. Uygulama maliyetleri, özel eğitim ihtiyacı ve mevcut üretim süreçleriyle entegrasyon önemli engeller olabilirler. Ek olarak, otomatik sistemlere aşırı güvenmek, kalite kontrol personeli arasında beceri eksikliğine yol açabilir.


55 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page