top of page

Bilgisayarlı Görüde Başarıyı Ölçmenin Yolu: Ortalama Hassasiyet Ortalaması Nedir?

Güncelleme tarihi: 26 Oca

Bilgisayarlı görüde (computer vision) birçok karmaşık terim ve konsept bulunmaktadır. Bu terimlerden biri de "Ortalama Hassasiyet Ortalaması"dır (Mean Average Precision - mAP). Peki, "ortalama hassasiyet ortalaması" (mAP) tam olarak nedir ve neden önemlidir?


1. mAP'ın Temeli


Bir bilgisayar modelinin ne kadar başarılı olduğunu ölçmek için birçok yöntem bulunmaktadır. mAP, obje saptama gibi görevlerde modelin ne kadar doğru tahminler yaptığını ölçen bir metriktir.


2. Hassasiyet ve Duyarlılık


mAP'yi anlamak için öncelikle iki temel kavramı bilmemiz gerekir: "Hassasiyet" (Precision) ve "Duyarlılık" (Recall). Hassasiyet, modelin doğru olarak tahmin ettiği objelerin gerçekten doğru olma oranını ifade eder. Duyarlılık ise modelin doğru olarak tespit ettiği objelerin, gerçekte ne kadarını yakaladığını gösterir.


3. mAP Nasıl Hesaplanır?


Birçok farklı eşik değeri için hassasiyet ve duyarlılık değerleri hesaplanır. Bu değerler üzerinden bir "Hassasiyet-Duyarlılık" eğrisi çizilir. mAP, bu eğrinin altında kalan alanın ortalamasıdır. Yüksek mAP değeri, modelin yüksek doğrulukla objeleri saptadığı anlamına gelir.

Düşük ve yüksek Ortalama Hassasiyet Ortalaması örnekleri
Düşük ve yüksek Ortalama Hassasiyet Ortalaması

4.Pratikte Ortalama Hassasiyet Ortalaması


Bir kedi tespit modeli üzerinden ilerleyelim. Bu modelin, fotoğraflarda kedi var mı yok mu diye kontrol etmesi gerekiyor. Modelin bazı resimlerde kediyi doğru bir biçimde saptadığını, fakat bazılarında ya yanlış saptamalar yaptığını ya da kediyi gözden kaçırdığını düşünün. İşte bu noktada mAP devreye giriyor. mAP, modelin genel başarısını özetleyen bir değerdir. Yüksek bir mAP değeri, modelin kedileri fotoğraflarda doğru ve tutarlı bir biçimde saptayabildiğini gösterir. Bu, özellikle bir kedi tanıma sistemini gerçek dünyada uygulamak istediğimizde bize modelin ne kadar güvenilir olduğuna dair önemli bilgiler sunar.


Sonuç


Bilgisayarlı görü alanında, model performansının kesin ve objektif bir biçimde değerlendirilmesi kritik bir öneme sahiptir. mAP, obje saptaması görevlerinde bu değerlendirmeyi sağlayan merkezi metriklerden biridir. Yüksek bir mAP değeri, modelin saptama görevlerinde yüksek bir doğrulukla çalıştığını gösterir, bu da pratik uygulamalarda güvenilir ve tutarlı sonuçlar alabileceğimizi gösterir. Teknolojik ilerlemelerin hızlandığı bu çağda, mAP gibi metriklerin derinlemesine anlaşılması, modelin gerçek dünya koşullarında nasıl performans göstereceği konusunda daha bilinçli kararlar almamıza olanak tanır.

43 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page