top of page
  • You certainly can. You can run several models, even dozens. It is determined by the model, the FPS and resolution of the incoming data, and the GPU performance of the hardware.

  • Evet. Birden fazla modeli, hatta onlarcasını çalıştırabilirsiniz. Kullanacağınız modele, gelen verinin FPS ve çözünürlük değerlerine ve kullanacağınız donanımın GPU performansına bağlıdır.

  • 1 mm'e kadar hassasiyet mümkündür fakat algılama hassasiyeti için 3 ana etken bulunur.

    - Kalite kontrol yapacağınız hattın hızına, ortam şartlarına, aydınlatmaya göre değişkenlik gösterecektir.

    - Kamera, GPU gibi donanımların performansına ve kalitesine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.

    - Geliştirmiş olduğunuz Computer Vision modelinin model büyüklüğüne, çözünürlüğe ve veri seti kalitesine (Net görseller, hassas etiketleme, false positive'lerin ayıklanması v.b)  göre değişkenlik gösterecektir.

bottom of page