top of page
Dataguess Poject Studio

Herkesin Kullanabileceği Bir Computer Vision Çözümü

Dataguess CV Studio

Kod yazmadan, hızlı ve kolay bir şekilde Dataguess’in Computer Vision ürünlerinin geliştirmelerini bu platform üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilediğiniz kadar veri seti oluşturabilir, onlarca farklı model eğitebilir ve test edebilirsiniz.

 

AI modellerinin eğitimi için kameralardan tek tuşla sisteme görüntü alabilir ya da var olan görüntüyü sisteme yükleyebilirsiniz.

 

Oluşturduğunuz modeli etiketleme araçlarıyla hızlıca etiketleyip veri seti oluşturabilirsiniz. Geliştirdiğiniz eğitilmiş modelleri dilediğiniz Edge cihazda ya da bulutta devreye alabilirsiniz.

Kod yazmadan, hızlı ve kolay bir şekilde Dataguess’in Computer Vision ürünlerinin geliştirmelerini, üretim bandında gösteren görsel

Dataguess CV Studio 

ile Neler Yapabilirsiniz?

CV Studio'da Nesne Odaklı, İnsan Odaklı ve Marker Odaklı Olmak Üzere 3 Farklı Alanda Kullanabileceğiniz Computer Vision Projeleri Geliştirebilirsiniz.

Veri Seti Oluşturma

Yapay zeka algoritmalarının güvenilir ve kesin sonuçlar vermesini sağlamak için veri setlerinin oluşturulması ve etiketlenmesi bilgisayarlı görü (Computer Vision) uygulamaları için çok önemlidir. Bir veri seti oluşturmak için aşağıdaki prosedürler izlenir:

 1. Veri Toplama: İlk adım, problem alanı ile ilgili verileri toplamaktır. Bu veriler, kameralar ya da algılayıcılar yoluyla elde edilen görüntüler ya da video kayıtları gibi verilerdir ve Dataguess CV Studio ile kolaylıkla toplanabilmektedirler.
   

 2. Veri Ön İşleme: Toplanan veriler, önceden işlenerek istenmeyen gürültüler, bozulmalar ya da çift örnekler gibi hatalardan arındırılabilirler. *
   

 3. Veri Etiketleme: Topladığınız görüntü verileri, uygulama amacına uygun olarak etiketlenirler. Projesi geliştirilecek nesne ya da insan verilerini kare içerisine almak ya da çok noktalı seçim ile işaretlemek yeterlidir. Etiketleme işlemini, Dataguess CV Studio üzerinde gerçekleştirmenin yanı sıra üçüncü parti veri etiketleme uygulamaları ile de kolaylıkla yapabilirsiniz.
   

 4. Veri Bölümleme: Veriler, eğitim ve test setleri olarak bölümlere ayrılır. Eğitim seti, modelin eğitilmesi için kullanılırken, test seti, modelin performansını değerlendirmek için kullanılır. *
   

 5. Veri Zenginleştirme: Veriler, yapay zeka algoritmalarının daha iyi performans göstermesi için zenginleştirilebilir. Örneğin, veriler, kontrast artırma ya da renk düzenleme gibi tekniklerle iyileştirilebilirler. *
   

 6. Veri Küçültme: Büyük veri setleri aşırı bellek kullanımı gerektirebilir ve bu nedenle model eğitim sürecini yavaşlatabilirler. Dolayısıyla, örnekleme teknikleri kullanılarak veri setinin boyutu azaltılabilir. *

Yapay zeka modellerinin doğru ve güvenilir sonuçlar üretmesi için veri seti oluşturma ve etiketleme adımları dikkatlice yürütülmeli ve kalite kontrolü gerçekleştirilmelidir.

Yıldız (*) ile işaretlenmiş maddeler Dataguess CV Studio tarafından otomatik olarak yapılmaktadırlar.

 Computer Vision uygulamaları için, veri seti oluşturmak gibi izlenen adımları imgeleyen görsel.

Computer Vision Projesi ve Yapay Zeka Modeli Oluşturma

Dataguess CV Studio'nun içerdiği 5 temel ürün ile dilediğiniz projeyi kod yazmadan oluşturabilirsiniz.

Dataguess Inspector: Kalite Kontrol, Varlık-Yokluk Tespiti ve Ürün Sayma

Dataguess Observer:  İnsan Sayma ve Bölge Yoğunluk Haritalama

Dataguess Guard: İSG ve Güvenlik

Dataguess Tracer: Marker ve Ürün Arabası Takibi

Projenizin bir parçası olarak geliştirdiğiniz yapay zeka modellerini hazırlamak için, eğitimden önce modeli seçmek ve parametrelerini belirlemek üzere Model Oluşturma Sihirbazı'nı kullanırsınız.

 1. Model Seçimi: Öncelikle problem için uygun bir CV modeli seçmelisiniz. Seçim yapmadığınız durumlarda en iyi performansa sahip model otomatik olarak belirlenir. Dataguess CV Studio, sinir ağı tabanlı modelleri, özellikle de derin öğrenme modellerini içerir. Veri setinin boyutu, yapısı, gereksinimleri ve uygulama amacı model seçiminde rol oynar.
   

 2. Model Parametrelerini Belirleme: Model Oluşturma Sihirbazı, veri setini eğitmek için gereken parametreleri seçmenize olanak tanır. Bir seçim yapmadığınızda optimum performans sağlayan parametreler otomatik olarak belirlenirler. Öğrenme hızı, epoch sayısı ve hiperparametreler gibi parametreler ayarlanarak modelin doğruluğu ve performansı artırılabilir.

Computer vision ile Proje Yaratma ve Yapay Zeka Modeli Oluşturmasını imgeleyen görsel.

Yapay Zeka Model Eğitimi

Dataguess CV Studio, eğitim sürecini yürütmek için Model Oluşturma Sihirbazı'nda girdiğiniz model türünü ve eğitim parametrelerini kullanır.

Modelin eğitim veri seti ve test veri seti üzerindeki performansı arasında bir karşılaştırma yapılır. Diğer performans ölçütlerinin yanı sıra modelin doğruluğu, duyarlılığı, özgüllüğü ve F1 puanı değerlendirilir. Eğitimin tamamlanmasının ardından bu metrikler model ayrıntılarında incelemenize sunulurlar.

Bu aşamada, modeli aşırı uyum sorunlarından korumak ve test seti üzerindeki performansını doğru bir biçimde değerlendirmek verimlilik açısından kritik öneme sahiptir. Modelin tahmin performansı, daha fazla veri toplandıkça, model türü ve eğitim parametreleri araştırıldıkça gelişecektir.

 Dataguess computer vision Studio eğitimi model oluşturma sihirbazındaki model tipi ve eğitim parametrelerini imgeleyen görsel

Model Yayınlama

Dataguess CV Studio ürünlerinden herhangi birisinde eğittiğiniz modeli, Edge'de ya da bulutta bulunan bir bilgisayarda kolaylıkla yayınlayın.

Dataguess'in Computer Vison Proje Yayınlama, Edge'de veya Cloud'da bulunan bir bilgisayarda kolaylıkla yayınlamayı imgeleyen görsel

Öne Çıkan Özellikler

Etiketleme arayüzünü kullanarak herhangi bir fotoğrafı ya da videoyu yükleyebilir, etiketleyebilir ve sınıflandırabilirsiniz. Ayrıca veri setlerini istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

Veri Setlerinizi ve Bilgisayarlı Görü (Computer Vision) Kütüphanenizi Oluşturun

NO-CODE

NO-CODE

Kodlama Bilmenize Gerek Yok

Sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip olan ve çok fazla yazılım bilgisi gerektirmeyen bir çözüm olan Dataguess Inspector'u kullanmak için programlama deneyimi gerekmez. Bu sofistike uygulama hem yazılım mühendisleri hem de yazılımcı olmayanlar için eşit derecede kullanışlı olacak biçimde hazırlanmıştır.

Bir ürünü veya nesneyi dışarıdan destek almadan kolayca öğretebilir, revizyon yapabileceğinizi imgeleyen görsel

Yapay zeka modelinizi dışarıdan yardıma gerek kalmadan kolayca eğitebilir ve bir güncelleme yaptığınızda modelinizi yeniden eğitip kullanmaya devam edebilirsiniz.

İhtiyaç Duyduğunuz Kadar Model Eğitin ya da Var Olanları Güncelleyin

Dataguess Computer Vision Studio sık kullanılan haberleşme protokollerini desteklediğini imgeleyen görsel.

Dataguess CV Studio standart iletişim protokolleri ile uyumludur ve bu nedenle, mevcut BT sistemlerinize kolayca entegre edilebilir.

BT Sistemlerinize Entegre Edin

bottom of page